Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller när du använder Cykellos webbplats eller gör en beställning på densamma. Den gäller också alla de sidor som hör till webbplatsen.

Vi på CYKELLO AB är ansvariga för hur personuppgifterna hanteras.

 

Insamling och användning av personuppgifter:

När du gör en beställning på cykello.com sparar vi följande information som du lämnar till oss:

  • Namn

  • Adress

  • E-post

  • Telefonnummer

Om du kontaktar vår kundtjänst i ett ärende som rör din beställning kan vi också spara den information som du lämnar till vår kundtjänst.
 

Hur vi använder dina personuppgifter och varför:

  • För att ta emot och hantera din beställning.

  • För att kunna ta kontakt med dig om det behövs angående din beställning.

  • För att skicka de varor du beställt och avisera dig om leveransen.

  • För att hantera reklamationer, garantier och andra juridiska frågor samt frågor till vår kundtjänst.

  • För att skicka dig information om våra produkter och tjänster - men detta kan du välja att avstå från.

 

CYKELLO varken samlar eller köper  information om kunder från tredje part. Vi delar inte heller personuppgifter med tredje part, utöver vad som är nödvändigt att göra för att uppfylla de syften som anges ovan, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav från annat författning-eller myndighetsbeslut.

 

Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund. CYKELLO behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

I första hand behandlar CYKELLO personuppgifter för att kunna fullgöra köpeavtalen med kunderna. Personuppgifterna används också för att ge relevant information och erbjudanden till webbplatsens kunder samt i juridiska frågor och tvister.

Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt och för de syften som angivits, eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 

CYKELLO har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter ska vara helt skyddade mot otillbörlig åtkomst.

 

Om CYKELLOs webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, ansvarar inte CYKELLO för deras innehåll eller integritetsskydd. Dessa webbplatser kan ha sina egna villkor beträffande behandlingen av personuppgifter.

 

I enlighet med rådande lagstiftning om dataskydd kan du när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som handlar om dig.

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att CYKELLO begränsar behandlingen av dina personuppgifter, helt slutar behandla dem eller raderar dem. Detta är att utöva din rätt till dataportabilitet samt att kunna invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I de fall du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss: info@cykello.com

 

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning.

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm